Örebroforskning: “Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus”

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet där hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

– Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson.

Hon har undersökt inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala som alla är byggda som lågenergihus, varav två är miljöcertifierade.  Ett EU-direktiv från 2010 har lett till att kommunerna bygger täta hus för spara energi. Från 2020 är det ett krav.

källa/ foto: Örebro universitet

,