Höjd gräns för högkostnadsskyddet – vårdgarantin förstärks efter nyår

Från den första januari 2019 höjs högkostnadsskyddet och vårdgarantin förstärks inom primärvården.

Patientavgifterna inom hälso- och sjukvården förblir oförändrade 2019. Men taket för högkostnadsskydd höjs. Med det nya maxbeloppet behöver patienter betala som mest 1 150 kronor för läkarbesök, telefonrådgivning och sjukvårdande behandlingar under ett år. Tidigare var högkostnadsskyddet 900 kronor.

Från och med den 1 januari förstärks vårdgarantin inom primärvården. Det innebär att du har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar i stället för sju, för problem och åkommor som omfattas av vårdgarantin. Den medicinska bedömningen ska göras av den personalkategori som är bäst lämpad utifrån ditt behov. Det kan vara en läkare, kurator, sjukgymnast eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

källa: Region Örebro län