Länsmuseet 2019: Fängslande konst, Bernadottes stil och pedagogisk verksamhet

Örebro läns museum befinner sig i en omvandlingsfas. “År 2018 var ett annorlunda år – museibyggnaden på Engelbrektgatan 3 stängde i maj för en efterlängtad och välbehövlig renovering. Museet har därmed kunnat lägga fokus på andra områden. Under 2019 ser vi fram emot att fortsätta satsningarna på att finnas på plats i hela Örebro län samt utställningsverksamheten på slottet. Andra områden där en märkbar satsning kommer att ske är pedagogiken och konstsamlingarna”, skriver museet.

– Även om stängningen av museibyggnaden är en svårighet som vi kanske inte önskat och kunnat planera som vi ville för den en hel del gott med sig säger museichef Birgitta Johansen. Vi har sökt efter möjligheter till förändringar i verksamheten som också innebär en positiv utveckling. Det handlar dels om att vi får möjlighet att synas mer tydligt i hela länet, dels om att fortsätta vår satsning på Örebro slott som är en fantastisk plats och ger oss en bra yta att möta nya och bredare målgrupper. 

– Att nå skolan i hela länet är ett av våra viktigaste uppdrag menar Marcus Drotz, enhetschef på publikenheten. Därför är projektet “Ett Sensationellt gravfynd från plaståldern” – som gett museet nära två miljoner från forskningsrådet Formas – så viktigt. Projektet syftar till att skapa en diskussion om motståndskraft och kulturell hållbarhet. Hur kan människors tankar och beteenden påverka viljan och förmågan att förändra världen? Pengarna räcker också till att skaffa ett kombinerat turné- och utställningsfordon som gör att museet blir mer mobilt.

– Länets skolelever kommer också att få tillgång till fler pedagogiska program fortsätter Marcus Drotz. Det handlar till exempel om de utställningar som finns på arbetarmuseet Gråbo som bland annat tar upp levnadsvillkor i arbetarlägenheterna under tidigt 1900-tal. För åk 8 finns även ett perspektiv på slöjd och återbruk i skolvisningarna på Gråbo.

I utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott som invigdes i november sker en satsning på konstpedagogik. Visningar erbjuds alla elever från mellanstadieålder och uppåt. Utställningens bilder berättar om Jan Håfströms resa genom livet, från de teckningar han gjorde som barn till de målningar han skapat som den äldre man han är idag. Jans resa genom sin egen historia och hans minnen blir också en allmängiltig berättelse om människan, om familj, barndom och identitet.

Två utställningar med koppling till detta område visas på Örebro slott under våren/ sommaren. Den första är Mellan oss och dem som är en utställning med konst av fängelseinterner. Det är en internationell organisation – Art and Prison – som lånar ut en del av sin samling till museet. Den kommer att handla mycket om gemenskapens gränser, om skuld och förlåtelse.
Den andra utställningen går under namnet Beväpnad med stil och invigs till sommaren. Den kommer att utifrån Karl Johan tidens stilideal att behandla konsumtionssamhällets drivkrafter och hur vi genom tiderna använt konsumtion, stil och mode för gemenskaper och identitet.

“Samtidigt pågår under 2019 ett viktigt inre utvecklingsarbete på museet. Det handlar om att en nödvändig kvalitetshöjning vad gäller föremålens vård och förvaring ska genomföras. Nu är det museets konstsamlingar som länge varit trångbodda i dåligt anpassade lokaler som kommer att få ett nytt och dessutom säkrare hem. Inför renoveringen måste museibyggnaden tömmas. Vid flytten till nyinredda och större magasin kommer konsten även att nyinventeras med foto och identifiering”.

Elinor Magnérus, enhetschef på museets kunskapsenhet ser fram emot detta.

– Det blir en kvalitetsökning inte bara för föremålens bevarande. Vi kommer också att öka vår egen kunskap om konstsamlingarna vilket innebär att vi ökar tillgängligheten för allmänheten. Stora delar av konsten kommer att bli sökbara digitalt och vi förbättrar samtidigt förutsättningarna för att använda dem i kommande utställningar.

– Vår förhoppning är att våra besökare, gamla och nya, ska gilla vad vi gör och att vi ska ha utställningar och erbjudanden som kan tilltala många. Vi tror på att mötet med konst och kulturhistoria ger nya och viktiga perspektiv på omvärlden och på oss människor, avslutar Birgitta Johansen.

källa: Örebro läns museum

,