Får pengar för att forska mer om acne och rosacea

Tre forskare med koppling till Örebro universitet får 382 000 kronor från Vinnova för att ta sin innovation som kan innebära bättre vård för patienter med acne och rosacea till nästa steg.

Det är professor Åke Strid vid Institutionen för naturvetenskap och teknik och professor Allan Sirsjö vid Institutionen för medicinska vetenskaper som tillsammans med den tidigare Örebroprofessorn Leif Eriksson, som numera finns vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet, står bakom innovationen C26. C26 är en substans som blockerar nedbrytning av vitamin A-syra, och som ska användas i vården av patienter med acne eller rosacea.

De tre professorerna har genom stöd och rådgivning från ORU Innovation och GU Holding startat ett bolag för att kommersialisera sin produkt, med hopp om att den en dag ska nå marknaden. Något som skulle vara positivt för patientgruppen, menar Leif Eriksson.

– Vi tar ett viktigt steg för att komma bort från, eller avsevärt minska, användandet av antibiotika, steroider och höga doser av vitamin A-syra som behandlingsformer. Det skulle leda till färre biverkningar och mer effektiv läkning vid sjukdomar som acne och rosacea.