Fastighetsbyrån: Störst prisnedgång på mindre bostadsrätter under 2018

Bostadsåret 2018 har präglats av osäkerhet och avvaktande konsumenter. En kartläggning från Fastighetsbyrån visar att ägare av mindre bostadsrätter och funkislägenheter drabbats hårdast av avmattningen under året. Villor och nybyggda bostadsrätter har stått emot prisnedgången bäst.

“Idag presenteras nya siffror från Mäklarstatistik som sammanfattar bostadsåret 2018. En fördjupad kartläggning från Fastighetsbyrån, utifrån Mäklarstatistiks siffror för helåret 2018 jämfört med 2017, visar att mindre lägenheter gått ner mest i pris, 6-7 %. Större lägenheter har haft en något mindre prisnedgång, 4-5 %, medan villor drabbats absolut minst av avmattningen på marknaden, – 1 %”, uppger Fastighetsbyrån.

– Bostadsrätter har påverkats mest av den osäkra och turbulenta marknaden och ägare av mindre lägenheter är de som fått störst prisnedgång under 2018. Det kan naturligtvis upplevas jobbigt för till exempel de som vill flytta från sin första lägenhet till något större. Samtidigt underlättar prisnedgången för de som vill in på marknaden, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån

,