Så mycket höjs hyran för Öbos hyresgäster

Hyresgästföreningen har kommit överens med ÖrebroBostäder om nya hyror för 2019. Hyrorna höjs med 2,0 procent från den 1 januari 2019. Januarihöjningen tas ut retroaktivt som ett engångsbelopp på februarihyran.

-Det är allmänna kostnadsökningar som ligger bakom, säger Gunnar Bladh, ordförande i stora förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen. Inflationen ligger nu en bit över två procent och det låga ränteläget är dessutom på väg uppåt.

-Utifrån det här hamnade hyreshöjningen på en rimlig nivå, fortsätter Gunnar Bladh. Men vi är fortsatt mycket kritiska till att kommunen väljer att plocka ut en utdelning från ÖBO på dryga 30 miljoner kronor årligen. Detta görs samtidigt som renoverings- och underhållsbehoven av ÖBO:s många 60- och 70-tals fastigheter är stora.

Öbo om hyresnivån:

“Hyresjusteringen baseras på ökade kostnader i budgeten och den allmänna kostnadsutvecklingen i omvärlden. Kostnadsökningarna orsakas främst av vårt stora underhållsbehov, med ökade avskrivningar och underhållskostnader som följd. Dessutom har vi ökade förvaltningskostnader, exempelvis för reparationer”, skriver Öbo i ett pressmeddelande.

– Utifrån de förutsättningar som funnits, så är vi nöjda med årets överenskommelse. Det innebär att vi klarar våra resultatmål, efter en översyn av 2019 års budget, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

 

,