Så mycket lägger regionen på Almi och smart energianvändning

I dag, torsdagen den 17 januari, sammanträdde Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd. Då togs beslut om finansiering för att stärka näringslivets utveckling och finansiering av projekt för smartare energianvändning. Region Örebro län finansierar näringslivets utveckling

Almis Företagspartner Mälardalen AB ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt. Bolaget erbjuder tjänster inom affärsutveckling och utlåning med fokus på företag med lönsamhets- och tillväxtpotential.

Region Örebro län äger 24,5 procent av bolaget, och Region Västmanland äger lika mycket. Almi Företagspartner AB äger resterande 51 procent. För att tydliggöra sina gemensamma intentioner visar de tre ägarna inriktning och mål för bolagets verksamhet i så kallade ägaranvisningar. Anvisningarna är styrande för bolagets verksamhet.

Vid sammanträdet den 17 januari beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd att godkänna ägaranvisningar för framtiden, och att finansiera bolaget med 7 220 840 kronor för år 2019.

Projektet Energikontor i samverkan för smartare energianvändning ska bidra till de nationella energi- och klimatmålen genom att stärka förutsättningarna för en mer hållbar energianvändning i bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och byggnader i offentlig verksamhet i Östra Mellansverige. Detta då det finns ett behov av kompetensutveckling inom många bostadsföretag och bostadsrättsföreningar. Det finns också ett behov av verktyg för att kunna jobba långsiktigt med energifrågor.

Projektet kommer bland annat att genomföra aktiviteter i form av kompetenshöjande insatser i olika former för målgruppen, till exempel bildande av nätverk.

Vid sammanträdet den 17 januari beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd att bevilja Region Örebro län 1 083 865 kronor för genomförande av projekt. Nämnden beslutade att projektet ska vara avslutat senast 30 april 2022.

källa: Region Örebro län

,