Kommunen vintermatar fåglar på många platser – men inte i city

“Det har förekommit uppgifter att kommunen helt slutat stödmata fåglar. Det stämmer inte. Fåglar stödmatas i till exempel Oset, Rynningeviken, Karlslund och Markaskogen under de årstider fåglarna har svårt att klara sig på den föda de hittar själva. Beslutet att sluta stödmata fåglar gäller bara Örebros innerstad och centrala parker. Förvaltningen slutade stödmatningen i våras, inte nu i vinter”, uppger Örebro kommun.

– Problemet att stödmata fåglar i centrala stan är att det drar till sig råttor och andra skadedjur, säger Magnus Carlberg. Det här är en av flera åtgärder för att minska problemet med råttor.

“Det har också rapporterats att anledningen till att sluta stödmata fåglarna var att spara pengar. Det stämmer att förvaltningen sparar in på en marginell kostnad, men besparingar var inte drivkraften bakom beslutet. Det är de sanitära orsakerna samt att man vill flytta fåglarna från centrum”.

– Jag vill givetvis lika mycket som alla andra att fåglarna ska ha det bra, säger Magnus Carlberg. Samtidigt ser vi hellre att de äter i ytterområdena än i centrala stan. De centrala delarna i en stor stad är inte den bästa miljön för fåglarna att leva i.

Magnus Carlberg har bjudit in representanter från ornitologiska föreningen till ett möte för att lyssna in deras synpunkter och gemensamt besluta om lösningar framöver i frågan.