Sluta röka via länk – “digitala vårdmöten ökar tillgängligheten”

Att sluta röka med hjälp av videomöten är nu möjligt inom Region Örebro län. Det är tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro som är tidigt ute med att använda metoden. ”Vad vi vet, är det ingen som har använt digitala möten för tobaksavvänjning tidigare”, säger Matz Larsson, överläkare vid Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro.

En av vårdens mest kostnadseffektiva insatser är att hjälpa människor att sluta röka. I Socialstyrelsens riktlinjer för hälsosammare levnadsvanor har behandlingen högsta prioritet. Att hjälpa människor att sluta röka hjälper också till att utjämna socioekonomiska skillnader i samhället. För att nå fler med sina behandlingar testar nu Tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset Örebro tobaksavvänjning med hjälp av digital teknik.

– Tobaksrökning har hög prevalens i många av länets kommuner som ligger långt från Örebro. Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten och sparar tid och pengar för dem som bor långt från Universitetssjukhuset. Det ger en mer jämlik vård, säger Matz Larsson.

Digital tobaksavvänjning underlättar också för dem som är rörelsehindrade och har svårt att ta sig till sjukhuset.

– Det finns två delar i ett beroende; tobaksvanor och nikotinberoende. Att sluta röka innebär att bryta vanor. Vi ger patienten uppgifter att göra som ska hjälpa dem att bryta vanorna och vi ger dem strategier vid röksug. Det finns också möjlighet att träffa en läkare via videolänk och få eventuella läkemedel mot beroende utskrivna, säger Monika Randén, sjukgymnast och diplomerad tobaksavvänjare på Universitetssjukhuset Örebro.