Dagens Medicin: USÖ är bästa universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset Örebro vinner i år tidningen Dagens Medicins prestigefyllda tävling Bästa universitetssjukhuset. USÖ är bäst på medicinsk kvalitet och har förbättrat sig avsevärt inom kategorin tillgänglighet. ”Vilket roligt besked till alla våra medarbetare”, säger Lars Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Örebro län.

Varje år rankar Dagens Medicin landets bästa universitetssjukhus. Bakom utmärkelsen ligger en jämförelse av hur sjukhusen presterar inom ett flertal olika områden, där medicinsk kvalitet väger tyngst. USÖ har länge deltagit i toppstriden men sett sig besegrade av Linköping och Umeå. Men i år var det Örebros tur.

– När vi själva följer våra siffror ser vi klara förbättringar i väntetider. En förklaring är att vi gjort en omorganisation 2015 och nu har länskliniker, vilket gör att planering av till exempel operationer blir lättare, säger Ove Andrén, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör med ansvar för specialist- och högspecialiserad vård.

I kategorin medicinsk kvalitet låg USÖ i topp redan förra året. Nu har sjukhuset också bästa resultat i kategorin överbeläggningar och presterar mycket bra inom tillgänglighet, ekonomi, patientenkäter och trycksår. USÖ utmärker sig också inom intensivvård, kärlkirurgi och njursvikt. Sammanlagt använder Dagens medicin 170 indikatorer när de gör sin bedömning. Nytt för i år är indikatorn hjärtkirurgi, där USÖ också hamnar i topp.

– Vilket roligt besked till alla våra medarbetare. Jag vill tacka alla anställda som bidragit till detta. Utmärkelsen är en sporre för det fortsatta arbetet, säger Lars Lundgren.

källa/ foto: Region Örebro län/ Dagens Medicin

,