Förbättrad infrastruktur viktig för expansionen i Mälardalen – 60 politiker möttes

För att region Örebro och hela Stockholm-Mälarregionen ska fortsätta växa behövs en bättre infrastruktur. Det tjänar hela landet på. Men för att satsningarna ska bli verklighet måste länen stå enade och tillsammans peka ut var satsningar behövs och gör störst nytta. På det temat träffades regionens ledande företrädare för ett länsöverskridande- och blocköverskridande politiskt möte den 18 januari.

60 ledande politiker från de sju länen i Stockholm-Mälarregionen (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland) arbetar tillsammans för att diskutera och prioritera vilka infrastruktursatsningar som behöver göras och som leder till störst nytta.

Politikerna möttes för att påbörja diskussioner om regionens prioriteringar inför nästa nationella plan för transportinfrastrukturen. Samarbetet – kallat ”En Bättre Sits” – leds av Mälardalsrådet med syftet att utveckla och vårda den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Nina Höijer (S), regionråd Örebro, var en av de sammankallande för mötet och ingår i styrgruppen för En Bättre Sits.

– En framgångsfaktor är att vi jobbar tillsammans, inte var för sig i kommuner eller regioner, i ett storregionalt sammanhang för att lösa miljöproblem, förbättra tillgängligheten och hitta nya smarta sätt att transportera gods, säger Nina Höijer (S), regionråd Örebro.

På dagordningen lyftes särskilt hur Stockholm-Mälarregionens internationella förbindelser ser ut och vilken roll regionen spelar för att möjliggöra internationella kontakter, passagerartrafik och godsflöden av betydelse för stora delar av landet. Stockholm-Mälarregionen är ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden i samtliga väderstreck. Vid mötet presenterades en ny rapport för att sätta regionens transportinfrastruktur i ett internationellt sammanhang.

,