Sparbanksstiftelse ger halv miljon till lån för innovativa startup-bolag

Sparbanksstiftelsen Nya och Inkubera har slutit ett avtal som innebär att stiftelsen går in med 500 000 kr till Inkubera. Pengarna skall oavkortat användas till Innovationslån, dvs förmånliga lån till innovativa startup-bolag. En förutsättning är att bolagen deltar eller har deltagit i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera.

Sparbanksstiftelsen Nya har sitt säte i Västerås och verkar huvudsakligen i fyra län, däribland Örebro län. Stiftelsens huvuduppgift är att äga bank, främja sparsamhet och verka för sparbanksidén. I rollen som ägare i Swedbank, ser man satsningen som ett naturligt sätt att stötta entreprenörskap.
– Vår värdegrund bottnar i Sparbanksidén om en större frihet för de många människorna, på de orter vi finns. Genom att tillsammans med Inkubera stötta innovativa startup-bolag med stor tillväxtpotential, är vi med och bygger för framtida innovationer, möjligheter och idéer säger Peter Almroth, vd på Sparbanksstiftelsen Nya.

Pengarna, 500 000 kr, skall användas till förmånliga lån till 3 – 4 innovativa startup-bolag. Syftet är att bolagen ska utveckla affärsidén och skapa större förståelse för kunderna så att nya intäkter kan genereras. En förutsättning är att bolagen ingår – eller nyligen har ingått – i något av Inkuberas utvecklingsprogram.

– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera. Pengarna kommer att göra stor nytta bland de innovativa tillväxtbolag som vi arbetar med. Jag är glad att Sparbanksstiftelsen gör denna offensiva satsning för att stötta framtidens företag. Vi tackar för förtroendet.

Även ALMI Företagspartner är en del av uppgörelsen. Sparbanksstiftelsen Nya gav ALMI och Inkubera i uppdrag att ge förslag på hur pengarna skulle kunna göra störst nytta.
– Att pengarna hamnade hos Inkuberas bolag tycker jag blev den bästa lösningen, säger Mikael Fällman, platschef på ALMI Örebro. Vi och Inkubera har ett gott samarbete och arbetar båda för ett starkare näringsliv i regionen. Dessa lån passar perfekt för bolag i tidiga skeden. Behöver företagen större lån längre fram, slussar Inkubera dem vidare till oss.

De Inkubera-bolag som är i behov av finansiering för att utveckla sin affärsmodell och sin kunskap om marknaden, kan ansöka om Innovationslån redan nu.
– Uppfyller man kriterierna och har behovet finns inga skäl att vänta, säger Fredrik Stenman. I så fall kontaktar man Anna Skogh, som ansvarar för Innovationslånen på Inkubera.