Universitetet får utmärkelse av EU för rekrytering av forskare

Örebro universitet är ett av de första svenska lärosätena som fått utmärkelsen HR Excellence in Research av EU-kommissionen för sitt arbete för goda arbetsvillkor och öppenhet i rekrytering av forskare och universitetslärare.

– Rekrytering av personal är en universitetets viktigaste frågor. Sverige är ett litet land och nästan alla talanger finns utanför våra gränser. Därför måste vi kunna erbjuda potentiella internationella medarbetare en rekryteringsprocess i världsklass, säger Åke Strid, vicerektor för internationalisering vid Örebro universitet.

Maria Wennerstrand, HR-strateg, har lett projektet:

– Utmärkelsen är en bekräftelse på att Örebro universitet är en bra arbetsgivare. Den visar att universitetet arbetar för rättvisa och transparens vid rekryteringar och bedömningar av ansökningar, både vid anställningar och karriärutveckling för forskare, säger hon.

Utmärkelsen HR Excellence in Research är för Örebro universitetets del en viktig signal till sökande från andra länder.

– I Sverige finns lagar och bra villkor för anställda.  Det vet vi här, men det är inte alls säkert att det är känt i andra länder, säger Maria Wennerstrand.

Örebro universitet är det tredje lärosätet i Sverige som kvalificerat sig för HR Excellence in Research, men fler är på gång.

källa: Örebro universitet

,