En miljon extra för ungas kultur i skolan

Kultur och Ideell sektor har fått utökat anslag om en miljon kronor för att öka tillgången till professionell kultur för barn och unga i Örebro län.

“Att få ta del av kulturella upplevelser och själv få uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Undersökningar visar dock att barn och unga i länet har olika möjligheter att ta del av kultur i skolan, beroende på var i länet de bor och i vilken skola eller klass de går i. Med detta som bakgrund har Region Örebro län tagit fram en modell för alla barns rätt till kultur”, skriver regionen.

– Barn och unga är ett självklart fokus för offentligt finansierad kultur i hela länet. Genom att tidigt komma i kontakt med och uppleva olika professionella kulturella uttryck ges möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Där är skolan en viktig arena, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

,