Örebro kommun styrs från Oxhagen – ledningen flyttar möte från Rådhuset

I samband med valrörelsen gick Kenneth Nilsson (S) ut med ett personligt vallöfte. Om han fick förtroendet att fortsätta som kommunstyrelsens ordförande även efter valet skulle vissa av kommunledningens gemensamma möten flytta ut från Rådhuset och istället äga rum på olika platser runt om i kommunen. På måndag den 28 januari är det start för det nya arbetssättet och först ut är Oxhagen.

“Genom att förlägga vissa av de möten som normalt sett sker i Rådhuset på platser runt om i kommunen, hoppas kommunledningen få en ännu tydligare förankring i hela Örebro kommun. Det ger också tillfälle att lära mer om det aktuella områdets specifika förutsättningar och situation. I samband med mötet på måndag kommer politikerna dels få information från personer som är verksamma i området och dels tillfälle att föra en dialog om områdets utveckling framåt. På måndag den 28 januari påbörjas det nya arbetssättet med att kommunledningen har så kallad rådsberedning i Oxhagen. Under våren är planen att även besöka Odensbacken, Ladugårdsängen/Södra Ladugårdsängen samt Brickebacken”.

källa: Örebro kommun