Då får Örebro diplom för ”Årets Fairtrade City”

Onsdag den 30 januari kommer Fairtrade Sveriges generalsekreterare till Kommunfullmäktige i Örebro för att dela ut diplom för ”Årets Fairtrade City kommun 2017”.

Örebro kommun fick i somras utmärkelsen ”Årets Fairtrade City kommun 2017” med motiveringen:

”Fairtrade City Örebros engagemang är ett föredöme vad gäller det strategiska arbetet i offentlig upphandling och konsumtion av rättvist handlade produkter. I arbetet med offentlig upphandling finns det särskilda rutiner för att säkerställa att inköp av varor inte leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det sker också ett ambitiöst arbete med informationsaktiviteter som riktar sig både internt inom kommunen, till civilsamhället och näringslivet.”

– Kommunen har sedan 2012 riktlinjer för hållbar upphandling och jobbar aktivt med att ställa krav i upphandling som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Genom detta medverkar vi till att producenter i andra delar av världen kan få bättre arbets- och levnadsvillkor, berättar Katarina Crafoord, hållbarhetssamordnare på Upphandlingsavdelningen.

– Örebro har varit en Fairtrade City kommun i många år och har utöver arbetet med den offentliga upphandlingen genomfört allt ifrån workshops med pedagoger till att anordna fikautmaning och seminarium. Arbetet med rättvis handel och etisk konsumtion bidrar positivt till och ligger i linje med kommunens arbete med de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, säger Per-Åke Sörman, (C) politiskt ansvarig för hållbarhetsfrågor.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel i offentlig upphandling, genomför aktiviteter för att öka kännedomen om rättvis handel samt har ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker och på serveringsställen. Örebro kommun har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2007.

, ,