Örebro har byggt ikapp bostadsbehovet – stabilt läge på marknaden

Under de senaste åren har Örebro kommun byggt ikapp det underskott av bostäder som fanns. Bostadsbyggandet i kommunen har nu stabiliserats och nått ett normalläge.

Under 2018 färdigställdes 1935 bostäder i kommunen. Denna färdigställandetakt är ungefär densamma som under 2016 och 2017 och visar på ett fortsatt positivt läge för byggandet i kommunen.

– Det behöver byggas bostäder i takt med att vi blir fler och det är väldigt glädjande att vi nu ser att bostadsbyggandet verkar stabilisera sig på en nivå som behövs för att människor även framåt ska få tag i en ny bostad när livet förändras, säger Ullis Sandberg (S), ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Antalet bygglov som beviljades ökade igen under det sista kvartalet 2018. Detta efter att antalet beviljade bygglov legat på en lägre nivå än vanligt under året. Även antalet startbesked för att få börja bygga ökade i slutet av förra året.

– Efter en mindre nedgång av antalet nya startbesked och antalet nya bygglov under slutet av 2017 och första halvan av 2018 ser vi nu en ökning. Denna ökning pekar mot att byggandet är på väg att normaliseras till en nivå som motsvarar de långsiktiga förväntningarna som finns i kommunens översiktsplan. Detta är glädjande för Örebro kommun att den befarade avstanningen inom byggsektorn ser ut att utebli, säger Erik Blohm, biträdande stadsbyggnadschef.

källa: Örebro kommun

,