Nära 40 miljoner till universitetet från KK-stiftelsen

Under 2018 beviljade KK-stiftelsen 543 miljoner kronor till 89 olika projekt vid Sveriges högskolor och nyare universitet. I alla projekt deltar näringslivet till ett värde som är minst lika stort, vilket gör att de beviljade projekten omfattar cirka en miljard kronor.
– Detta är viktiga projekt som både stärker forsknings- och utbildningsmiljöerna samt ger direkt nytta för företagen, säger Ulf Hall, tillförordnad vd för KK-stiftelsen.

KK-stiftelsen beviljar pengar till forskning, utbildning på avancerad nivå och kompetensutvecklingsprojekt, med kravet att näringslivet aktivt deltar i projekten med egen kompetens, tid, utrustning, resurser och så vidare. 

– Relevant forskning måste snabbt komma näringslivet till del, säger Ulf Hall, tf vd KK-stiftelsen. Globalisering, digitalisering, krav på hållbar produktion och jakt på konkurrensfördelar driver ytterligare på industrins redan höga omställningstakt. Men ny kunskap utvecklas snabbt, utbildning räcker inte hela livet, och därför ställs det delvis helt andra krav på det livslånga lärandet än vad som gällt tidigare. Genom samproducerad forskning startar kompetensutvecklingen redan från dag ett.

Mest medel beviljades Högskolan i Skövde på drygt 75 miljoner kronor. Högskolan driver en så kallad KK-miljö, KK-stiftelsens enskilt största satsning. Den möjliggör för lärosätesledningar att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategisk utveckling av kompletta akademiska miljöer, med egen profil, i nära samverkan med näringslivet och det omgivande samhället. KK-miljöerna driver egna kvalitetssäkringssystem och får medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar. Övriga KK-miljöer finns vid Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet.

Beviljade medel från KK-stiftelsen under 2018:

Lärosäte samt beviljat belopp (miljoner kronor)
1. Högskolan i Skövde   75,2 
2. Blekinge tekniska högskola   73,8 
3. Mittuniversitetet   68,4 
4. Jönköping University   51,1 
5. Högskolan Väst   48,3 
6. Högskolan i Halmstad   48,3 
7. Mälardalens Högskola   43,1 
8. Örebro Universitet   39,7
9. Malmö universitet   32,9
10. Karlstads universitet   22,1
11. Gymnastik- och idrottshögskolan  18,5
12. Linnéuniversitetet   13,5
13. Högskolan i Borås   3,5
14. Södertörns högskola   2,4

,