Öbo hjälper hemlösa med bostad – samarbete med stadsmissionen

“Som många andra har vi på Örebrobostäder (ÖBO) berörts av berättelserna om bostadslösa människor, främst ungdomar, som under dessa kalla vinterdagar inte har någonstans att bo. 
Och vi har känt det angeläget att titta på hur vi som bostadsbolag kan hjälpa till för att lösa en akut situation”, skriver Öbo i ett pressmeddelande.

“Detta har lett till att vi nu skrivit ett avtal med Stadsmissionen där vi tillhandahåller 20 tomma lägenheter på Grankottevägen, bostäder som ÖBO senare under våren ska riva. Lägenheterna hyrs ut möblerade och behövande hyresgäster kan flytta in under tre månader, från och med den 1 februari. Stadsmissionen hyr bostäderna till en symbolisk summa av en krona för hela perioden”.

-Vi ser detta som en möjlighet att hjälpa utsatta människor att under de kalla vintermånaderna få ett värdigt boende, säger Camilla Andersson, ordförande i ÖBOs styrelse. 

-Det känns väldigt bra att vi kommit fram till en lösning som snabbt kan hjälpa människor i en svår situation genom att använda de tomställda lägenheter vi nu råkar ha tillgång till, menar Ulf Rohlén, vd på Örebrobostäder.

Stadsmissionen blir hyresvärd och prioriterar vilka personer de anser har störst behov av en tillfällig bostad och åtar sig också någon form av boendestöd riktat till de nya hyresgästerna.

– Vi har sökt efter en lösning på en omänsklig situation. Det känns fantastiskt att, om än bara under en kort tid, få möjlighet att erbjuda värme och trygghet. ÖBO har möjliggjort ett boende som snabbt kan komma på plats. Det ger oss en tidsfrist att fortsätta arbeta på en mer hållbar långsiktig lösning, säger Monica Gunnarsson, direktor på Stadsmissionen.