Regionen samlar kultur för unga på webb

Region Örebro län satsar på barn och ungas rätt till kultur i länet. En del i den satsningen är webbportalen kulturkraftorebrolan.se som beräknas vara online till hösten 2019. Genom att kulturutbudet finns på webben, blir kulturella aktiviteter enklare att boka, enligt regionen.

Örebro läns kulturinstitutioner, regionalt finansierade kulturaktörer och fria professionella aktörer erbjuder årligen ett kulturutbud till länets samtliga skolor genom en regional utbudsdag och -katalog. Kultur och ideell sektor beviljas totalt 440 000 kronor för att finansiera webbplatsen, som ska ersätta den idag trycka utbudskatalogen. Digitaliseringen innebär att Region Örebro län får tillgång till information om vilka kommuner och årskurser som tar del av professionella kulturaktiviteter i skolan via det regionala kulturutbudssystemet. Statistik som idag saknas.

– Idag har vi endast en subjektiv uppfattning om hur många barn och unga som tar del av det regionala kulturutbudet. Det saknas alltså metoder att mäta nyttjandegraden. Därför vill Region Örebro län digitalisera kulturutbudet genom att skapa en kulturutbudsportal, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.