Dagens Samhälle: Högsta regionala tillväxten sker i vårt län

Örebro län har den högsta regionala tillväxttakten utanför de tre storstadslänen. Det visar en sammanställning mellan åren 2008 och 2017 som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Tillväxten har i Örebro län varit 16,14 procent mellan de tio åren, vilket kan jämföras med grannlänen Södermanland, Västmanland, Värmland och Dalarna som alla ligger under tio procent.

Det är bruttoregionalprodukten (BRP) som har jämförts mellan länen. Den visar värdet av den sammanlagda produktionen av varor och tjänster inom ett län.

– Det här är naturligtvis glädjande siffror för vårt län, säger Irén Lejegren (S), regionråd, och ordförande i nämnden för regional tillväxt. Även om det är svårt att säga exakt vad vår höga tillväxttakt beror på, så är det intressant att se att vi växer snabbare än andra.

– Några områden kan lyftas fram som orsaker till den goda tillväxten. Den traditionella industrin, som fortfarande är basen i den regionala ekonomin, har gått bra sedan finanskrisen 2008/09. Regionen har också utvecklats som logistikcenter med bland annat etablering av flera nya stora lager. Det har också växt fram många It-företag, främst i Örebro. Dessutom har säkert den höga byggtakten i Örebro kommun bidragit till att öka tillväxten. Också den starka utvecklingen av Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet har säkerligen bidragit till tillväxten i länet.

Irén Lejegren vill också lyfta fram den samverkan som finns i länet som en bidragande faktor för ett gynnsamt tillväxtklimat i länet. 
– Vi har i dag en god samverkan mellan regionen, kommunerna, näringslivet och universitet som ger förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom de områden vi kan påverka.

källa: Dagens Samhälle/ Region Örebro län

,