Inkubera ska stötta sociala entreprenörer

Allt oftare hörs begreppen sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Enkelt uttryckt innebär det idéer och affärsverksamhet som bidrar till att lösa sociala behov och utmaningar i samhället. Några av de mest kända svenska exemplen är biblioteken, Myrorna, Röda Korset och Läkare utan gränser. Nu arbetar Inkubera och Örebro tillsammans för att stötta sociala entreprenörer i Örebroregionen.

Sedan 2017 driver Örebro universitet pilotverksamheten Social Impact Lab för att hjälpa forskare och undervisande personal att utveckla sina idéer inom området. Nära kopplat till verksamheten startar nu även SIIS (Social Impact Innovation Support) där bland annat Inkubera kommer att stötta de innovatörer som vill driva sin idé vidare i företagsform. Projektet finansieras av Vinnova och löper till 2021. Utöver Inkubera ingår fyra lärosäten som tillsammans utgör den så kallade Fyrklövern – Örebro Universitet, Linnéuniversitetet, Karlstad Universitet, Mittuniversitet samt Svenska kyrkan. Syftet är att stötta nya sociala entreprenörer och att samtidigt utveckla nya metoder att göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt. 

– De sociala entreprenörerna har som främsta mål att göra skillnad för utsatta människor och för samhället i stort. Även om andra företagare också oftast har andra mål än att bara tjäna pengar, behöver vi hitta nya metoder och förhållningssätt som sannolikt skiljer sig en del från vanlig affärsutveckling, menar Lisa Nilsson, projektledare på Inkubera.

SIIS är ännu ett exempel på ett utökat samarbete mellan Inkubera och Örebro Universitet. Målet är att inom alla områden skapa sömlösa processer där den forskning och de idéer som har störst kommersiell potential, smidigt slussas från universitets innovationsverksamhet till Inkubera. Samarbetet kan även gå i motsatt riktning – de Inkubera-företag som är i behov av universitetets spetsforskning, skall lätt få tillgång till den via Inkubera.

– SIIS är ännu i sin linda, men vi ser redan många idéer med stor utvecklingspotential, säger Lisa Nilsson. Dessutom har vi redan exempel på socialt entreprenörskap, EMBRACE, som nyligen gått hela vägen från universitetet, via Inkubera och ut till en lyckad marknadslansering. Jag är övertygad om att flera sociala innovationer kommer att ha gått samma väg när vi summerar projektet om några år.