Länsmuseet deltar i Folk och kultur – ett kulturpolitiskt konvent

För andra året anordnas Folk och kultur – ett kulturpolitiskt konvent. Örebro läns museum representerar på två punkter i det gedigna programmet. Museichef Birgitta Johansen medverkar på ett idéseminarium med titeln Infrastruktur för Kultur – ett Örebromanifest. Seminariet vill lyfta fram värdet av stabila kulturinstitutioner och deras betydelse för det fria kulturlivet och det övriga samhällslivet. 

Under ett par års tid har representanter från kulturinstitutioner i länet tillsammans med politiker och tjänstemän från kulturinstitutionernas huvudmän träffats. Målet har varit att skapa kontakter och idéutbyte och resultatet har varit gott menar museichef Birgitta Johansen.

Vi ville få till det här idéseminariet under Folk och kultur för att lyfta gemensamma frågor. Till exempel menar vi att kultursamverkansmodellen är underfinansierad. Då inte regionala och kommunala huvudmän har haft möjlighet att svara upp mot detta ser vi att de flesta kulturinstitutioners ekonomi har urholkats. Men det som man verkar ha missat är att vi kulturinstitutioner alla har stor betydelse för det fria kulturlivet.

Under idéseminariet medverkar förutom Birgitta Johansen, ledamöter från länsmusikens styrelse samt Torbjörn Ahlin, ordförande för region Örebro läns kulturnämnd. Moderator är Birgitta Ekblad. 

Örebro läns museum medverkar också i ett panelsamtal arrangerat av Sörmlands museum kring slöjd och hållbarhet. Det är slöjdkonsulent Lars Petersson som sitter med i panelen. Utgångspunkten för samtalet är hur slöjden kan vara en aktör i miljöfrågor och för hållbar utveckling. Att göra med sina händer är att göra precis så mycket som behövs. När funktionen är uppnådd är det klart. Inget överflöd, inget onödigt. Det är hållbart.

Museet finns också på plats som en del av Sveriges största museum – alla länsmuseer tillsammans. Länsmuseernas samarbetsråd anordnar ett seminarium med bland andra Maja Hagerman om hur länsmuseerna är den aktör och arena för kultur- och samhällsfrågor som når ut över hela Sverige. Det handlar om hur museer kan hjälpa människor att navigera i en föränderlig värld genom att sätta in dagens problem i ett större perspektiv.

Folk och kultur äger rum i Eskilstuna den 6-9 februari.