Mer pengar till skolorna räcker inte – måste spara 102 miljoner

Förra året blev barn och unga i förskolan och skolan i Örebro drygt 800 fler. Vi har byggt flera nya skolor och förskolor de senaste åren, och har också gjort stora satsningar på barn- och utbildningsområdet. Utvecklingen fortsätter 2019 och de kommande åren, och programområdet har fått tillskott i budgeten för att hantera bland annat lokalkostnader och löner till allt fler anställda pedagoger.

För den snabba tillväxten, som självklart är positiv men som också har medfört ökade kostnader, har barn- och utbildningsområdet fått mer pengar för 2019. Ökningen är dock inte tillräcklig utan kommunen behöver också minska kostnaderna med 102 miljoner kronor. Ett stort arbete är igång för att klara utmaningen, och Programnämnd barn och utbildning beslutar om den nya budgeten den 13 februari.

– Det kan låta underligt att vi behöver minska kostnaderna fast vi får en större budget, men pengarna räcker inte till att täcka de kostnader vi har, säger Charlotta Karlsson Andersson, programdirektör Barn och Utbildning. Örebro växer snabbt och lokalkostnaderna har ökat kraftigt när vi gör plats för alla barn. Bara under 2018 började 800 fler barn och elever i förskola och skola, jämfört med året innan. Antalet barn och unga fortsätter att öka, vilket vi förstås i grunden är väldigt glada för.

Byggandet av nya skolor och förskolor, tillsammans med stora renoveringar och ombyggnationer de senaste åren, har bidragit till att kostnaderna har ökat snabbt och att vi nu behöver minska de totala kostnaderna.

– Vi har inte varit tillräckligt bra på att ta fram de budgetunderlag och ekonomiska prognoser som är nödvändiga för att politikerna ska kunna besluta om satsningar och utveckling. Vi har både tittat bakåt för att lära oss av det som inte fungerat bra, och har också börjat se över både arbetssätt och system så att vi blir bättre på att beräkna kostnader, säger Charlotta Karlsson Andersson programdirektör Barn och Utbildning.

Det handlar om 102 miljoner kronor som ska tas från den totala budgeten på drygt 3,5 miljarder kronor i år. Utöver det kommer Programnämnd barn och utbildning att begära ytterligare 40 miljoner kronor från Kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för bland annat det ökade antalet barn och unga.

– Vi kommer, så långt det går, att prioritera de yngsta barnen och de tidiga insatserna, för att barn ska ha rätt förutsättningar att nå målen i förskola och skola. Vi vet att tidiga insatser är viktiga för att barn med större behov ska kunna klara skolan på ett bra sätt, säger Marlene Jörhag, ordförande för programnämnd Barn och utbildning. Förskolan och skolan är också en angelägenhet för hela kommunen och vi i kommunledningen prioriterar det verksamhetsområdet, samtidigt som vi måste ta vårt ekonomiska ansvar.

Av de 102 miljoner kronorna kommer cirka 42 miljoner kronor att tas från programnämndens övergripande verksamhet, bl.a. administration och centrala stödfunktioner. Efter det återstår 60 miljoner kronor som vi behöver ta från barn- och elevpengen, det vill säga från förskole- och skolverksamheten. De 60 miljoner kronorna består av 35 miljoner kronor som är den årliga effektiviseringen på 1 procent, som alla verksamheter ska genomföra. Utöver det ska alltså 25 miljoner kronor tas från barn- och utbildningsverksamheten.

– Det är en stor summa och vi har naturligtvis stor respekt för att det kommer att påverka verksamheterna. Men det är viktigt att komma ihåg att vi har cirka 33 000 barn och unga i våra förskolor och skolor i Örebro, säger Charlotta Karlsson Andersson.

– Vi tillsammans, tjänstepersoner och politik, får skjuta fram vissa satsningar. Vår minskning av budgeten kommer att påverka verksamheterna och därför tar vi ansvar och pausar en del utvecklingsarbeten som vi hade planerat för hela kommunen, säger Marlene Jörhag, ordförande för Programnämnd barn och utbildning.

källa: Örebro kommun

,