46 miljoner från regionen till föreningsliv, bildning och kultur

Länets kulturföreningar, ungdomsföreningar, studieförbund, idrottsrörelse, pensionärsorganisationer, trafiksäkerhetsorganisationer och sociala stödorganisationer får dela på nästan 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag för 2019. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd i dag den 5 februari.

– Vårt stöd till föreningslivet förstärker kulturens spridning i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom ökas möjligheten att fler personer i vårt län blir delaktiga som aktörer i ett rikt kulturliv. Vi ser att föreningslivet bidrar till att skapa betydande regionala mervärden. Vårt stöd till föreningslivet syftar också till att stärka det demokratiska arbetet.

Bland de organisationer och föreningar som får bidrag för det kommande året finns bland andra kulturföreningar inom musik, konst, teater och dans och museiverksamhet som får nästan 1,9 miljoner kronor. Studieförbunden får dela på nästan 20 miljoner kronor och sociala stödorganisationer får nästan 14 miljoner kronor, pensionärsorganisationer får cirka en miljon koronor och Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna får 7,9 miljoner kronor. Ungdomsföreningar, inom bland annat politik och andra idéburna verksamheter får dela på nästan 2,5 miljoner kronor. För unga arrangörer har 380 000 kronor avsatts till stipendier inom Ung Peng.

– Föreningslivet skapar ofta gemenskap och tillhörighet och utvecklar oss som människor, säger Malin Silén (KD), ledamot i nämnden. Föreningsbidragen är ett sätt att stödja det ideella engagemang som finns i allt ifrån musik och idrott till studieförbund.

– Alla organisationer som får bidrag från Region Örebro län ska vila på en demokratisk grund, säger Eva-Lena Jansson (S) vice ordförande. Organisationerna ska bidra till ökade tillgänglighet och jämställdhet.

,