Kommunen öppnar fler kranar – här kan örebroarna köpa vatten

Nu har nya betalstationer för vatten öppnat i Odensbacken och vid Tybblelundshallen på öster i Örebro och fler kommer att byggas framöver. Här kan företag och privatpersoner köpa och hämta vatten. Företagskunder kan vara byggentreprenörer, asfaltsläggare, renhållningsfordon och spolbilsföretag. Privatpersoner kan exempelvis köpa vatten för att fylla sin pool.

– Vi har utökat servicen för företag och privatpersoner på landsbygden genom att öppna upp en betalstation för vatten i Odensbacken. Det innebär att de som använder stora mängder inte behöver åka fram och tillbaka till Örebro för att hämta vatten. Färre transporter är bra för miljön, samtidigt som det underlättar för kunden, säger Christopher Jennebo, planerare på Vatten och avlopp.

Ännu en ny betalstation har öppnats mittemot Tybblelundshallen, vid Svalsjöparken på Universitetsgatan Det ger bättre tillgänglighet för privatpersoner och företag som bor och verkar i östra Örebro.

– Under 2018 köptes närmare 8,6 miljoner liter vatten från våra betalstationer i Örebro tätort. Fler betalstationer ska byggas runt om i Örebro framöver. I nuläget tittar vi på var vi ska placera dem för att de ska bli så lättillgängliga som möjligt för örebroarna, säger Christopher Jennebo.