Regionen söker ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Lars Lundgren lämnar sitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Örebro län från och med i dag. Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson har tillförordnats som hälso- och sjukvårdsdirektör fram till dess en ersättare har tillsatts.

– Jag är glad över att jag under mina nästan två år här har fått vara med om att utveckla vården i länet ytterligare, där vi bland annat har kunnat öka produktionen och samtidigt förbättrat tillgängligheten inom flera områden, säger Lars Lundgren. Jag har under tiden i Örebro pendlat till västkusten där jag har min familj, och jag känner att det inte möjliggör den närvaro och fulla fokus som krävs för det här uppdraget.

Regiondirektör Rickard Simonsson delar den bedömning som Lars Lundgren gör. 
– Jag delar Lars bedömning, säger Rickard Simonsson. För det här uppdraget krävs såväl närvaro som fullt fokus på uppdraget. Utvecklingen av hälso- och sjukvården har under Lars Lundgrens tid fortsatt att utvecklats till en mer jämlik vård i hela länet. Men fortfarande återstår stora ekonomiska utmaningar som måste hanteras. Samtidigt ska verksamhetens ledning ställa om till att stödja ett nytt politiskt system. Sammantaget krävs i det arbetet en ledare som känner att han kan ha ett 100-procentigt fokus på uppdraget.

En rekryteringsprocess efter en ny hälso- och sjukvårdsdirektör startar omgående.