Här är bron vid Örebro Södra

Så här kommer bron vid Örebro Södra att se ut. Det är Trafikverket som tagit fram underlaget för den nya, trafiksäkrare passagen vid stationen.

Den nya gångbron över spåren vid Örebro södra kommer att vara klar i maj. Den kommer att tillverkas i rött stål och ha skärmar av glas. När bron är på plats tar vi bort passagen från mittperrongen till västra sidan, medan passagen mellan perrongerna kommer att finns kvar.

I samband med brobygget har stängslet längs spåret bytts ut till ett högre och kraftigare. Vi kommer också att sätta upp tydligare signaler. Tillsammans ska dessa åtgärder minska risken för olyckor.

– Området vid Örebro södra är olycksdrabbat, eftersom många genar över spåren eller passerar trots stoppsignal. Det är både livsfarligt och olagligt. Spårspringet orsakar också stora förseningar och är ett stort arbetsmiljöproblem för lokförarna, säger Hans Eriksson, delprojektledare på Trafikverket.

Trafikverket, Örebro kommun och Region Örebro län ska tillsammans utveckla hela järnvägsområdet, från Svampen till Gustavsvik, för att det ska bli säkrare och mer tillgängligt på längre sikt. Det kommer ta flera år innan de planerna kan realiseras, därför bygger Trafikverket den här bron som står färdig nu i vår.

,