Akademiska Hus satsar tio miljoner på konst vid lärosäten

Akademiska Hus kommer med start 2019 att investera minst tio miljoner kronor per år i konst vid landets universitet och högskolor. Satsningen sker genom ett fördjupat samarbete med Statens konstråd, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt. Akademiska Hus blir därmed det första statliga fastighetsbolaget som förverkligar det nya politikområdet för ökat fokus på konst när staten bygger.

foto: Örebro universitet

, ,