Återvinningen i Lundby stängs – hänvisas till Mellringe och Eurostop

Återvinningsstationen vid Lundby parkering i Örebro kommer att stänga den 28 februari på grund av byggnation på platsen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationen vid Eurostop eller återvinningscentralen vid Mellringe.
– Det kan tyvärr bli svårt att hitta en ersättningsplats i det här fallet. Området närmast Lundby parkering består främst av villor, och förhoppningsvis kan de boende där nyttja möjligheten att sortera förpackningar och tidningar via det optiska sorteringssystem som alla villahushåll i Örebro har tillgång till. Annars hoppas jag att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer,säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.