Nära tolv miljoner till studieförbund och kulturföreningar

Kulturnämnden i Örebro satsar 11,7 miljoner kronor till studieförbunden och kulturföreningarna för 2019. – Det är glädjande att Kulturnämnden i Örebro kommun idag har beslutat att satsa 11,7 miljoner kronor under 2019 till Studieförbunden och Kulturföreningarna. Studieförbunden får sammanlagt 5,3 miljoner kronor och bidrar starkt till ett kulturliv i kommunen, med ett särskilt uppdrag att nå nya deltagargrupper som t ex korttidsutbildade och utrikes födda, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd och ordförande i Kulturnämnden.

-Kulturföreningarna får sammanlagt 6,4 miljoner kronor fördelat på 1,2 miljoner för Nya Teaterns hyra samt 5,2 miljoner till föreningsbidrag. Barn- och unga är särskilt prioriterade där mötet med konst och kultur stödjer unga människors utveckling till självständiga människor, säger Linda Palmbrandt (S), v ordförande i Kulturnämnden

-Kommunen vill ta tillvara de ideella krafter i civilsamhällets föreningar som är en stor tillgång för kulturen i kommunen och erbjuder olika former av deltagande som stärker människors möjligheter till eget skapande, säger Ingvar Bilock (C), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämndens viktigaste uppdrag är att tydliggöra att kulturen har ett egenvärde i betydelsen av att den tydliggör människans liv som mera och djupare än den materiella livsdimensionen, säger Lennart Bondeson (KD).

, ,