Ny utbildning inom housekeeping ska ge 100 nya jobb till sommaren

Behovet av kvalificerad arbetskraft till besöksnäringen är stort. Många som står utanför arbetsmarknaden saknar grundläggande utbildning. I samarbete med Scandic och Arbetsförmedlingen startar Lernia en nationell utbildning i housekeeping som ska ge Scandic 100 nya medarbetare till sommaren.
Utbildningen har tagits fram efter ett lyckat pilotprojekt i Helsingborg. Scandic är med och formar utbildningen och rekryterar deltagare. Alla som tar examen är garanterade ett arbete. Innan sommarens högsäsong är målet 100 nyutbildade housekeepers.
– Att arbeta på housekeeping är idag ett kvalificerat arbete som kräver förståelse för till exempel logistik, ergonomi och kemikaliehantering. Det krävs också en förståelse för service och houskeepings roll för gästens hotellupplevelse. Med den här utbildningen hoppas vi kunna dels lösa vårt eget rekryteringsbehov, dels höja statusen på en yrkeskategori som det inte satsas så mycket på, säger Henrik Dider, HR-direktör på Scandic Sverige.

Utbildningen ges på flera orter i Sverige. Arbetsförmedlingen står för rekryteringsunderlaget och Lernia för den lärarledda utbildningen. Scandic bidrar aktivt i rekryteringen och intervjuar kandidater och bistår med praktikplatser under utbildningens gång. Alla elever som tar examen erbjuds anställning på Scandic. Den första klassen startar under vecka 7 i Stockholm.

– Framgången i vår modell bygger på att vi håller utbildningar på de orter där vi har ett rekryteringsbehov och att vi tillsammans med Arbetsförmedlingen och Lernia planerar utbildningsstarterna så att examen kan ske när vi har som högst tryck, till exempel under sommaren som är vår högsäsong. Det gör att vi kan garantera arbete för de elever som slutför utbildningen, säger Henrik.

– Det här är ett exempel på kompetenslösning som bidrar till en förbättrad arbetsmarknad. Nyanlända har potential som arbetsgivare är i stort behov av men ibland är språket ett hinder. Det är fantastiskt att se att Scandic lägger stor vikt på människor som vill jobba med att ge god service och inte språket i första hand. Genom utbildning och arbete lär man sig svenska snabbt, säger Susanne Jansson, affärsansvarig, LerniaOm utbildningen
Utbildningen är ca 20 veckor lång och planeras att ges i Ronneby, Borlänge, Halmstad, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Örebro, Karlstad och Sundsvall. Andra orter kan tillkomma. Rekrytering och urval sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och utbildningen genomförs av Lernia. Samtliga elever som genomför utbildningen med godkänt resultat kommer att erbjudas anställning på något av Scandics hotell.