Tidigt vårtecken – första sångsvanarna har kommit till Tysslingen

Under lördagen landade årets första sångsvanar vid Tysslingen. De kom under dagen i mindre flockar och vid lunchtid räknades 23 sångsvanar in vid Rånnesta i norra delen av Tysslingen. Det är en tidig ankomst, men inte rekordtidig, år 2000, 2002 och 2014 anlände svanarna ännu tidigare.

Fortsätter det milda vädret med sydvästvindar kommer allt fler sångsvanar att söka sig till Tysslingen de närmaste dagarna för att rasta på sin väg till häckningsplatserna i norra Finland och Ryssland.

Sjön Tysslingen, som ligger 15 kilometer väster om Örebro, är en av Europas största rastplatser för sångsvanar. Ända sedan mitten på 1800-talet är Tysslingen känd för att vara en rastplats för sångsvanar. 

Varje år passerar cirka 8 000 sångsvanar Rånnesta, som ligger i norra delen av Tysslingen. Svarnrasten är också ett välbesökt utflyktsmål, många tusen människor kommer varje år för att få se svanarna dansa och sjunga ut sin vårsång. Sedan 1997 har fågelskådare från Stiftelsen Tysslingen och Närkes Ornitologiska Förening varje morgon räknat de rastande sångsvanarna i Rånnesta.

Under lördagen, den 16 februari, observerades de 23 första rastande sångsvanar i Tysslingen. Det är en tidig ankomst, men inget rekord. Årets säsong kan kanske jämföras med 2014. Då anlände de första 17 sångsvanarna den 17 februari, och en dryg vecka senare fanns över 1 000 sångsvanar på plats vid Tysslingen.  

Svanarna anpassar sin flytt norrut till vädret. Om man räknar fram ett genomsnittligt datum, under de drygt 20 åren som svanarna räknats, borde sångsvanarna anlända 10 mars, men variationen är stor beroende på vädret. Om vädret fortsätter att vara milt, och alla prognoser pekar mot det, kommer allt fler svanar att söka sig till Tysslingen under den närmaste tiden. Det milda vädret har inneburit att större flockar av sångsvanar redan samlats på västkusten och i Danmark. De börjar snart flyga mot sina häckningsplatser i norra Finland och Ryssland och en del av dessa kommer att rasta vid Tysslingen.

källa: Kent Halttunen – foto/arkivbild: Rolf Hagström