Social Impact Lab fick stipendium för samverkan

Social Impact Lab fick ta emot Örebro universitets och Region Örebro läns samverkansstipendium under Akademisk högtid. Verksamhetsledare Åsa Allard ser det som ett kvitto på att labbet är relevant ute i samhället. 
– Nu vet vi att vi har hittat rätt.

Stipendiet på 20 000 kronor delas varje år ut till en person eller grupp vid Örebro universitet som på ett innovativt sätt har utvecklat samarbetet mellan universitetet och andra aktörer i Örebroregionen.

Fakta: Motiveringen

Social Impact Labs syfte är att omvandla den forskning, kompetens och kunskap som finns vid Örebro universitet till innovativa lösningar, praktiska metoder och verktyg som kommer samhället till nytta.

Labbet utgår ifrån sociala utmaningar och erbjuder lösningar till samhällets olika aktörer, såväl regionalt som internationellt. Därtill har Social Impact Lab utvecklat en modell där en grupp forskare, en dag i veckan under ett år, får möjligheten att omsätta sin kompetens till social nytta. Då gruppen jobbar enskilt och tillsammans med de olika idéerna och får professionell handledning och stöd, skapas en synergi mellan kreativitet, klokhet, driv och målmedvetenhet, som är helt unik.

Labbet, under ledning av Åsa Allard, är en del av Örebro universitet Holdings verksamhet ORU Innovation och har nu tagit in sin tredje kull forskare. Detta intygar att Social Impact Lab inte bara är en idé, utan en verksamhet som håller och ger avtryck i samhället, bland annat i Örebroregionen.