Här är de lokala konstnärerna på sommarens OpenArt

Lördagen den 8 juni slår OpenArt upp dörrarna i stadskärnan och förvandlar åter igen Örebro till konstens urbana mötesplats. Stadsrummet laddas under tre månader med cirka åttio konstverk av ett sextiotal konstnärer som tar över Örebro med oanade uttryck och avtryck. Det blir av många ett efterlängtat möte med konsten i citykärnan.

I årets upplaga av OpenART medverkar fem lokala konstnärer/konstnärsgrupper som är boende, verksamma eller utbildade i Örebro. De medverkar med äldre eller nyproducerade konstverk till OpenART.

Aktuella lokala konstnärer:
Jens Haraldsson
 – Bor och verksam i Örebro. Arbetar processbaserat fram sina installationer, där objekt som för många andra har levt ut sin rätt får i Jens Haraldssons installationer och maskiner nytt liv. Drivkraften bakom verken är det oförutsägbara som uppstår efter långa samtal mellan konstnären själv och objekten. 

Johan Ledung – Bor och verksam i Örebro. Med möbelsnickeri och måleri som grund har Johan Ledung skapat verk i Örebro i över 30 år. Längs med Lilla Å-promenaden kan du hitta en av hans permanenta konstverk ”Lilla regnet”. Vill med sin konst att besökare ska ”stanna upp, ta ett djupt andetag, sätta sig ned, förundras och kanske le. Och när de går – i alla fall gå lite långsammare än när de kom.”

Kristin Rapp – Bor och verksam i Örebro. Hittar stor inspiration i musiken i sitt konstnärskap. ” Färgklanger som vibrerar tillsammans i ett visuellt möte påminner mig starkt om dialogen mellan olika klanger i ett musikaliskt verk. Dolt i musiken finns också matematiken och geometrin, som med en arkitektur av intervaller, rytmer och proportioner är andra inspirationskällor.”

Raija Evelin – Bor och verksam i Örebro. Hon är utbildad vid Örebro Konstskola och hämtar sin inspiration från naturen, tankar och reflektioner. Något annat som influerar Raija är ägget som ofta förekommer i hennes konstnärskap.

STYRELSEN FÖR STOR KONST är en konstnärsgrupp som hittade både varandra och sitt koncept på Örebro Konstskola. STYRELSEN består av fyra allvetande ordförande som arbetar med att revidera en förlegad konstvärld. Med statistik som grund belyser de ojämställdheten i de den offentliga konsten.

arkivbild

, ,