Chans för 1 800 unga att få sommarjobb

Perioden 1–14 mars kan ungdomar födda 2001–2003 som är skrivna i Örebro kommun anmäla intresse för en av de 1 800 praktikplatserna kommunen kan erbjuda. Intresset brukar vara stort, menar man från Örebro kommun.

Feriepraktik innebär sommarjobb under högst tre sommarveckor inom offentlig sektor, föreningsliv och företag. I år har 1 800 ungdomar möjlighet att sommarjobba. Feriepraktik innebär att ungdomarna erbjuds en, två eller tre sommarjobbsveckor.

Det finns ingen garanti för att få en feriepraktik.

– Det här är en bra chans för ungdomarna att få arbetslivserfarenhet, säger Thomas Strömberg, samordnare för feriepraktiken. Vi söker också förvaltningar, organisationer och föreningar som kan ta emot feriepraktikanter.

,