Fortsatt stöd till ÖSK och KIF i integrationsarbete

“Fotbollen kan utvecklas än mer till en viktig pusselbit i integrationsarbetet där människor ska mötas på lika villkor, oavsett hudfärg och religiös bakgrund. Det är tanken bakom ett pågående samarbete mellan ÖSK Fotboll, KIF Örebro, Örebro kommun och Region Örebro län med syfte att minska utanförskap”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Under de tre år som samarbetet pågått har arbetsformer och metoder utvecklats vilka nu kan användas långsiktigt på bred front. Örebro kommun och Region Örebro län föreslås vardera finansiera insatsen med 200 000 kronor 2019, 150 000 kr 2020 och 75 000 kr 2021. Klubbarnas insatser består i tid och engagemang från ledare och spelare. Under perioden ska extern finansiering upparbetas, minst motsvarande nedtrappningen av Region Örebro läns och Örebro kommun insatser. Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören uppdras att för Region Örebro läns räkning tillsammans med ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Region Örebro län ingå ett samarbetsavtal gällande fortsatta insatser för att minska utanförskap.

M, L, och SD reserverade sig mot förslaget.