Stort förtroende för hälso- och sjukvården

Förtroendet för hälso- och sjukvården i länet är högt, bland det högsta i landet, och de allra flesta länsinvånare anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Det visar den nationella befolkningsundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 som besvarats av cirka 41 000 personer i Sverige, varav cirka 1 000 personer i Örebro län.

Närmare 7 av 10 invånare anser att de har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i Örebro län. Det är ett resultat som är högre än riksgenomsnittet, och som placerar Region Örebro län på tredje plats i den nationella sammanställningen.

När det gäller tillgången till hälso- och sjukvården säger sig drygt 8 av 10 länsinvånare vara nöjda med den. Det är ett resultat som står sig väl i jämförelse med övriga Sverige, och Region Örebro län placerar sig även i topp av denna kategori.

– Det är glädjande att vi också i år får besked från länets invånare om att de allra flesta anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, och att de känner förtroende för vår verksamhet. Att vi som organisation kan erbjuda en jämlik och nära vård av hög kvalitet är oerhört viktigt, och något vi ständigt arbetar hårt för att uppnå, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

källa: Region Örebro län