Kastanjens förskola fick jämställdhetspris

Vid Kommunfullmäktige den 27 februari delades Örebro kommuns jämställdhetspris 2018 ut till Kastanjens förskola.

Vid prisutdelningen fick vinnarna ta emot en check på 10 000 kr att använda i det fortsatta jämställdhetsarbetet, blommor och ett diplom.

– Vi är jätteglada och stolta över att vi fått det här priset, säger Anna Jorbrant, biträdande förskolechef.

Ur motiveringen:
”Under flera års tid har Kastanjens förskola arbetat med att ta fram en arbetsmodell för att säkerställa en jämlik förskola för alla barn.”

– Modellen har sin utgångspunkt i förskolans värdegrund, jämställdhet och normkreativitet och är ett tydligt exempel på hur det går att komma längre i utvecklingsarbetet genom att samordna uppdrag och pröva nya arbetssätt, säger Murad Artin (V), ordförande för Jämställdhetsdelegationen. Det gläder mig att fler förskolor i Örebro kommun börjar förstärka och utveckla arbetet med jämställdhet och genus. Det är viktigt att förskolorna i Örebro kommun kan lära sig av varandra och inspirera varandra.

– Det är positivt att modellen har utvecklats av pedagoger för pedagoger, men också att den både involverar barnens utveckling, pedagogernas förhållningssätt och samspelet med vårdnadshavare, säger Fisun Yavas (S,) vice ordförande i delegationen.