Sommarjobbande sjuksköterskor får nära 60 000 i månaden

Förra årets sommarsatsning på vikarierande sjuksköterskor ledde till att flera stannade kvar som sjuksköterskor i Örebro kommun. Nu höjer vi återigen ersättningen till 360 kr/timme för vikarierande sjuksköterskor under sommaren. Det motsvarar en månadslön på 59 400 kr.

– I grunden handlar det här om att säkra en god vård till de vi är till för, både över sommaren och på längre sikt, men också om att kunna garantera våra ordinarie sjuksköterskor semester. Återhämtningen och vilan under sommaren är värd det här, säger Tina Hultkrantz, avdelningschef för hemsjukvården i Örebro.

Konkurrensen om sjuksköterskor på sommaren är stenhård och även om vi har lyckats tidigare, har det i flera år varit tufft att fylla sommarschemat på enheterna och vi har fått lov ta in många sjuksköterskor från bemanningsföretag. Det är en dyr lösning, som inte bidrar till kontinuitet i verksamheten. Förra året satsade därför Örebro kommun stort på ersättningen till vikarierande sjuksköterskor, något som även görs i år. Timavlönade sjuksköterskor erbjuds en ersättning på 360 kronor i timmen under perioden 17 juni–11 augusti.

Förra året var det över 70 sjuksköterskor som var intresserade av erbjudandet och sökte sig till Vård- och omsorgsförvaltningen. Många timanställdes eller gick över till tillsvidareanställningar.

– Det här är inte bara en möjlighet att arbeta extra under sommaren, utan också en välbetald möjlighet att testa på att arbeta hos oss och se hur det fungerar. Av de som arbetade förra året har många fortsatt som timavlönade och vissa har gått över till tillsvidareanställning. Det är ett riktigt gott betyg och det bidrar till att säkra kvalitet och kontinuitet i verksamheten, så självklart vill vi göra om det, säger Camilla Hofwander, avdelningschef för vård – och omsorgsboende.

Sommaren 2018 var dyrare än sommaren 2017, men kostnaderna har minskat markant sedan dess. Genom att ha fler anställda och timavlönade sjuksköterskor prognostiseras inköpen av bemanningssjuksköterskor att minska kraftigt. 

källa: Örebro kommun

,