Nethouse har byggt en webb för att minska spel

Nethouse har byggt och förvaltar spelpaus.se, som är en webbplats med funktion för personer som vill stänga av sig från spel om pengar samt blockera direktreklam. Till dags dato har 25 000 personer stängt av sig själva och siffran stiger för varje dag.

Den nya spellagstiftningen som infördes 1 januari 2019 har inneburit att man som spelbolag måste vara licensierad hos Spelinspektionen för att få marknadsföra sig och erbjuda möjligheter till spel om pengar i Sverige. Dessa spelbolag måste innan de erbjuder möjligheten till spel utföra en kontroll om personen i fråga har valt att stänga av sig själv från spel. Syftet med funktionen spelpaus.se är att erbjuda möjligheten att på ett och samma ställe stänga av sig från allt registrerat spel hos de bolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Den som stänger av sig från spel ska också slippa att få direktreklam från spelbolagen. I dagsläget har 25 000 personer tagit beslutet att stänga av sig och siffran stiger för varje dag. Det är redan många som hört av sig till Spelinspektionen och visar sin tacksamhet och vittnar om hur mycket möjligheten till spelpaus betyder för dem själva och anhöriga.

– Det har varit en utmanande uppgift för oss med en komplexitet i såväl funktionalitet som tidspress i projektet. Det är alltid glädjande att vi kan få vara med och bygga affärskritiska lösningar då det är där vi gör oss som bäst. Att det dessutom är en lösning som i slutänden kan förbättra människors liv ligger helt i linje med vår vision, säger Joao Stoltz, VD på Nethouse.

Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen: ”Vår uppgift är att säkerställa att lotterier och övrig spelverksamhet i Sverige utövas på ett säkert och tillförlitligt sätt och att kontrollera efterlevnad av lagar och förordningar. Att den nya spellagen också innebär stöd för människor som vill avhålla sig från spel känns mycket bra. Nethouse har hjälpt oss med att få en lösning som matchar vårt behov och lagens krav och som klarar de belastningar som systemet utsätts för. Vi är mycket nöjda med hur samarbetet fungerar”.