Svenskt Näringsliv: Få företagare i länet

Sedan tio år mäter Svenskt Näringsliv företagsamheten i landets 290 kommuner. En företagsam person är i korthet en person som ansvarar för driften av ett företag, exempelvis den som har en F-skattsedel eller är VD för ett aktivt aktiebolag.

-Vi tog fram den här undersökningen eftersom vi ville belysa betydelsen av företagsamma personer och belysa hur det ser ut och förändras runt om i landets kommuner, säger Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv i Örebro.

Örebroregionen kan inte stoltsera med någon hög företagsamhet bland invånarna. Länet har rikets näst lägsta företagsamhet och två av kommunerna, Degerfors och Karlskoga är bland de tio kommuner med lägst företagsamhet i hela landet.

-Sedan vi började mäta har Örebroregionen legat bland regionerna med lägst företagsamhet. Det finns dock kommuner i regionen som ligger ganska bra till. Lekeberg har mer än dubbelt så hög företagsamhet som Karlskoga och Degerfors. Skillnaderna mellan grannkommunerna har förstås mycket med näringslivsstruktur och traditioner att göra, säger Karl Hulterström.

Även när det gäller nyföretagsamhet, det vill säga de som under förra året kommit till i gruppen företagsamma, ser det dystert ut för regionen som helhet då den minskar för andra året i rad.

-Nyföretagsamheten är som störst i Lekeberg och Örebro. Lekeberg ökar den medan den minskar något i Örebro. Störst positiv utveckling ser vi i Hallsberg där nyföretagsamheten ökar mest av kommunerna i länet, säger Karl Hulterström.

I hela landet är företagsamheten bland kvinnor betydligt lägre än bland männen. I Örebroregionen räknas knappt 22.000 personer som företagsamma. Av dem är drygt 6000 kvinnor.

-Skulle företagsamheten vara lika stor bland kvinnorna som bland männen skulle 9300 fler räknas som företagsamma i Örebroregionen. Skulle vi nå dit skulle mycket positivt hända, säger Karl Hulterström.

Det finns dock branscher och sektorer där fördelningen är mer jämn eller där kvinnor är i en klar majoritet. I RUT-sektorn är närmare 70 procent av de företagsamma personerna kvinnor och i Välfärdssektorn är det runt 50 procent.

-Menar vi allvar med att försöka öka företagsamheten bland kvinnor så är det viktigt att ge bra förutsättningar att verka i branscher där många kvinnor är yrkesverksamma. Tyvärr är tillväxten svag och antalet företagsamma som försvinner från Välfärdssektorn har ökat. Jag är övertygad om att det är en effekt av de senaste årens vinstdiskussioner, avslutar Karl Hulterström.

källa: Svenskt Näringsliv