Kommunen skapar fantasifulla lekplatser

Myror du kan klättra på, stora trägrodor och sagor i skogen. Allt kan hända i fantasins värld och på Örebros lekplatser. Nu satsar nämligen Örebro kommun på lekmiljöer på barnens villkor. Två aktuella platser är runt Varbergaskogen samt Stadsparkens lekplats som ska utvecklas med temat ”Lilla Wadköping”.

Många av Örebros lekplatser har tidigare fokuserat på lekredskap och fysisk lek, som att balansera och gunga. Det räcker inte, menar Mimmi Beckman, planerare på parkenheten på Örebro kommun. Hon och hennes kolleger arbetar nu för att skapa mer variation och roliga utmaningar för barnen.

– Lek handlar inte bara om att röra på sig utan även att utforska, skapa och fantisera, säger Mimmi. Vi vill med våra lekmiljöer skapa bra förutsättningar för det. Att leka är centralt för barns utveckling och hälsa. Idag ser vi att barn är inomhus mer än tidigare, de rör sig mindre och tillbringar mer tid i vuxenstyrda aktiviteter och framför skärmar. Så tiden för den fria leken har minskat. Det gör det ännu viktigare idag att skapa attraktiva lekmiljöer både för små och större barn.

källa/ foto: Örebro kommun