(M): “Tillsätt krisutredning av ekonomin”

“Moderaterna kommer att på dagens sammanträde med kommunstyrelsen rösta nej till Socialdemokraternas nedskärningar i välfärden. Vi föreslår istället en översyn av kommunens ekonomi för att identifiera besparingar som inte drabbar välfärden och för att hitta långsiktigt hållbart finansieringsutrymme för volymökningen inom skolan. Det är hög tid att de styrande partierna tar ansvar för den ekonomiska situation de själva skapat genom ett decennium av slöseri istället för att skicka notan till Örebros skolelever och äldre.

Vi kräver en krisutredning av ekonomin, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd. Vi har varnat för konsekvenserna av Socialdemokraternas slöseri i flera år och nu är måttet rågat. Vi accepterar inga nedskärningar på välfärden.

Socialdemokraterna använder sig av kortsiktiga paniklösningar för att lösa systematisk vanskötsel av kommunens ekonomi. Deras förslag innebär att andra delar i kommunen får sparkrav på sig som inte är budgeterade vilket kommer leda till ännu större ekonomiska problem. Styret skär ner på skolan med 70 miljoner kronor och försöker täppa igen hålen genom att ta pengar från bland annat äldreomsorgen. De väljer de att finansiera löpande driftkostnader med engångssummor och ett minskat resultatkrav.Vad händer nästa år, eller året efter? Om det sänkta resultatkravet kvarstår innebär det att kommunen riskerar permanenta underskott inom några år. Socialdemokraterna styr Örebro kommun mot en fullständig ekonomisk kollaps i en lågkonjunktur, säger Anders Åhrlin (M).

Socialdemokraternas politik är direkt farlig för örebroarnas välfärd och framtid. Moderaterna kräver därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda kommunens ekonomi och prioritera skattemedel från skrytbyggen, symbolåtgärder och en svällande politisk organisation till välfärden.

Nu gäller det att de tar ansvar för sin politik, säger Anders Åhrlin (M). Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet får kavla upp ärmarna och börja ställa till rätta det de orsakat. Vi moderater är beredda att hjälpa till i detta, för Örebros bästa”.

Anders Åhrlin, gruppledare och kommunalråd Moderaterna i Örebro kommun