Ökad efterfrågan på arbetskraft i vår region

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är positiva och tror på en ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +7 procent, vilket är något högre än förra våren då prognosen låg på +4 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.
– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren i mellersta Sverige. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.