På lördag öppnar WOOD på konsthallen

Lördag den 16 mars öppnar Örebro konsthall utställningen WOOD, en bred konst- och arkitekturutställning som arbetats fram i samarbete med Sveriges arkitekter. Utställningen pågår till och med söndagen den 28 april.

– Idén om temat arkitektur och trä i byggande kom från Joakim Granström från Galleri Exposé. Vi har sedan utvecklat det vidare. Skog och träd kan vara en mängd saker. Det kan vara byggmaterial, men det är också ett av de äldsta materialen som det har skapats konst av, säger Jesper Blåder, konstintendent på Örebro konsthall.

Utställande konstnärer är Josie Ahlström, Julia Bondesson, Susanne Johansson, Robin Jonsson, Stefan Rydéen och Mats Wikström. Ålder, kön och bostadsort varierar bland de utvalda konstnärerna. Även teknikerna. Det som håller dem samman är relationen till trä, träd och skogen.

– Vi har både de som arbetar handgripligen med trä för att skapa med och målare, vars tavlor mer handlar om skogen som en plats att vistas i. En installation handlar till och med om hur det är att vara ett träd, berättar Jesper Blåder.

Woodland, som är namnet på den del som handlar om arkitektur, är en internationell utställning skapad av Sveriges arkitekter för Svenska institutet. Syftet är att marknadsföra svensk trä-arkitektur utomlands. Nu visas denna utställning som en del av WOOD. Utställningen kommer att kompletteras med flertalet seminarier under utställningsperioden på temat natur och arkitektur, där tankar om miljö och hållbarhet också ligger nära.

– Skogen är en plats för vila och eftertanke, men också för uttag av råvara. Då kommer vi lätt in på tankar som exempelvis ”räcker skogen för våra behov?”, ”hur tar vi hand om den och miljön?”, säger Jesper Blåder.