Länsteatern får 300 000 kronor extra i år

I år får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro och Örebro läns museum tillsammans med länets övriga kulturinstitutioner dela på drygt 100 miljoner kronor inom ramen för den så kallade samverkansmodellen. Det beslutade Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd vid sammanträdet i dag, den 14 mars.

Inom samverkansmodellen finansierar Region Örebro län tillsammans med staten en rad olika kulturinstitutioner och konsultverksamheter samt länsbiblioteket. Totalt handlar det om 103,6 miljoner kronor för 2019, varav Region Örebro län står för 55,6. Uppräkningen från förra året är 1 procent från både Region Örebro län och från staten.

– Länets kulturinstitutioner och övriga aktörer som ryms inom samverkansmodellen gör en betydande insats för kulturlivet, och det känns roligt att Region Örebro län kan bidra till länsinvånarnas tillgång till högklassig kultur genom denna finansiering, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.E

Mest pengar får Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Stödet till dessa är i paritet med förra året, med ett undantag.

– På den regionala nivån har vi ett begränsat utrymme för särskilda satsningar, men vi fattade ändå beslut om att ge länsteatern ett tillskott på 300 000 kronor för 2019. Med den satsningen hoppas vi kunna främja verksamheten ytterligare, säger Eva Lena Jansson (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.U

Bland övriga mottagare av det finansiella stödet finns bland andra Martin Mutter, Stadra teater, The Non-Existent Center och Opera på Skäret. Där finns även Region Örebro läns konsulter inom dans, film, konst och teater liksom den regionala biblioteksverksamheten.

– Biblioteksverksamheten i Region Örebro län kommer i år att få 1,2 miljoner extra från staten, utöver den årliga uppräkningen. Det är ett led för att särskilt stärka biblioteksutvecklingen i regionerna, vilket jag välkomnar och är glad för, säger Malin Silén (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

foto: Länsteatern arkiv/ Kicki Nilsson ICON

,