Region Örebro län hyr lokal till Arkivcentrum

Arkivcentrum i Örebro län är en länsarkivinstitution för närings- och föreningslivet i Örebro län. Arkivcentrums verksamhet är av stor betydelse för bland annat kulturarvet i länet och är en värdefull faktor i den regionala utvecklingen och attraktiviteten. Arkivcentrum har under en tid sökt nya lokaler eftersom man har varit tvungen att lämna de nuvarande. Man har nu funnit nya lokaler på Aspholmen i Örebro, vilka förvaltas av företaget Husman. Husman är beredd att hyra ut dem, men villkorar detta med att Region Örebro län tecknar det primära hyresavtalet.

Mot bakgrund av det beslutade Region Örebro läns Servicenämnd, i dag den 19 mars, att Region Örebro län ska teckna hyresavtal med Husman om lokaler på Aspholmen i Örebro. Lokalerna ska sedan hyras ut till Arkivcentrum Örebro län. Förvaltningschefen för Regionservice får i uppdrag att fatta alla nödvändiga ytterligare beslut i ärendet, inkluderande rätten att teckna erforderliga avtal med både Husman i Örebro och Arkivcentrum i Örebro län.

källa: Region Örebro län

,