Startar ny utbildning i retorik och kommunikation

Örebro universitet startar ett nytt program i retorik och kommunikation, med undervisning på både på svenska och engelska. Utbildningen ger en grund för att arbeta med kommunikation i företag, organisationer eller myndigheter – både nationellt och internationellt.

– Relationer skapas genom hur vi kommunicerar och når fram till andra, vår retorik. Det är varje individs ansvar att kommunicera medvetet och att se till att mottagaren förstår, såväl internt som externt, säger Erica Nyström, sälj- och marknadschef på Tele Coaching och sitter med i programrådet för utbildningen.

Marie Gelang är docent i retorik och programansvarig:

– Programmet är för dem som vill kommunicera, argumentera, förmedla och medla på svenska och engelska.  Utbildningen ger grundläggande kompetenser för ett kommunikativt ledarskap och med det får våra studenter en palett av kompetenser, säger hon.

Företagskultur och hur människan fungerar i olika kulturer är en del av utbildningen som har nära anknytning till arbetslivet. Studenterna kommer löpande att få arbeta med autentiska fall från arbetslivet som är framtagna av olika arbetsgivare.

– Det här är ingen chefsutbildning, utan våra studenter får kompetensen att hjälpa chefen att leda genom kommunikativt ledarskap, säger Marie Gelang.

Gustav Westberg, är lärare med ansvar för svenskämnet på programmet:

– Genom kurserna i svenska och engelska kommer studenterna få de språkliga färdigheter som ett professionellt arbetsliv kräver. Det kan till exempel handla om hur man kan styra en organisation ”mjukt” genom skrivet, talat och visuellt språk.

Han tillägger:

– På dagens globala arbetsmarknad är dessutom interkulturell kompetens helt nödvändig för att undvika språkliga missförstånd. Idag måste en kommunikativ ledare kunna kommunicera med kunder och medarbetare på andra sidan jorden, och den student som går det här programmet kommer att lära sig hur.

källa/ foto: Örebro universitet,