Byter till digitala filmaffischer på Bio Roxy

Nu försvinner de tryckta bioaffischerna vid entrén till Bio Roxy på Olaigatan. De ersätts med nya, digitala skyltar. Bio Roxy är en av Sveriges äldsta biografer. Biografen fyllde 100 år 2013.

-Dels handlar det om att filmdistributörerna flaggar för att de inte kommer skicka affischer framöver, en del har redan slutat. Dels är det av praktiska skäl, säger Kjell Andersson biografföreståndare på den kommunala Bio Roxy.

-Det blåser ofta mycket vid våra entréer vilket gör det svårt att sätta upp i skåpen, affischerna vill blåsa iväg och det är något som vi haft problem med länge. Dessutom tar skåpen in fukt så att affischerna blir fuktiga, rullar ihop sig och det ser inte alltid så snyggt ut som vi hade önskat säger Johan Mollberg, Bio Roxy.

-De nya digitala skärmarna kommer visa affischer för kommande filmer och all den information som man förväntar sig att få. Det blir dock bara stillbilder då bygglovet inte tillåter rörliga filmtrailers.

-På det här sättet måste vi inte vara på plats för att ta ner och sätta upp nya affischer hela tiden. Det blir lättare att hålla det aktuellt, säger Kjell Andersson.

foto: Jan Larsson